Sport dla wszystkich i środowiska

„Sport for All and the Environment” (SforAE)

 „13 Bieg Siedleckiego Jacka” bierze udział we wdrażaniu „Rekomendacji ekologicznych - Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Dzięki temu uczestnicy naszego wydarzenia otrzymają bezpłatne napoje izotoniczne w limitowanej serii aluminiowych puszek Każda Puszka Cenna. Przez cały czas trwania wydarzenia będziemy prowadzili zbiórkę pustych puszek, zachęcając uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami i przekazując je do recyklingu. Korzystając z „Rekomendacji Ekologicznych” planujemy ograniczyć wpływ naszego wydarzenia na środowisko poprzez działania:
- wykorzystanie wielokrotnie posiadanej infrastruktury - namioty, stoliki, banery, sprzęt sportowy
- „ekologiczne” zamówienia - komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, redukujemy użycie papieru
- wydarzenie odbywa się we wczesnych godzinach popołudniowych przy światle dziennym i naturalnej wentylacji
- promujemy jazdę na rowerze, uczestnicy mogą dotrzeć na miejsce startu własnymi rowerami
- wydarzenie nie generuje wysokiego poziomu hałasu
- wydarzenie odbywa się na świeżym powietrzu.

Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska" obejmuje opracowywanie wytycznych w zakresie zrównoważonych ekologicznie wydarzeń sportowych. W jego ramach planowane jest wsparcie w 4 krajach minimum 120 wydarzeń sportowych, których organizatorzy zastosują elementy „Rekomendacji ekologicznych”. W połowie 2023 roku zebrane doświadczenia opublikowane  zostaną w formie 8-10 najlepszych praktyk. Projekt „Sport for All and the Environment” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji na www.sforae.eu. Napoje izotoniczne Każda Puszka Cenna wyprodukowała firma Krynica Vitamin, która jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych na zlecenie marek i sieci handlowych.