Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska"

Wspólnie dbamy o środowisko.

Uczestnicy 10. Biegu Siedleckiego Jacka, biorą udział we wdrażaniu „Rekomendacji ekologicznych - Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” dzięki czemu otrzymują bezpłatnie napoje w limitowanej serii aluminiowych puszek Każda Puszka Cenna. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie prowadzona zbiórka pustych puszek, zachęcając uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Korzystając z „Rekomendacji Ekologicznych”  planujemy ograniczyć wpływ naszego wydarzenia na środowisko poprzez działania z zakresu:

- Zbiórka puszek po napojach i przekazanie do recyklingu
- Recykling - pojemniki do segregacji odpadów umieszczone w centralnych miejscach w miasteczku biegowym oraz w punktach na trasie biegu, ograniczamy zużycie papieru do niezbędnego minimum - zapisy prowadzone są elektronicznie, wyniki zawodnicy otrzymują SMSem, drukujemy tylko niezbędne dokumenty
- Marnowanie żywności - zamawiamy dokładnie taką ilość posiłków, ilu mamy biegaczy
- Transport - zachęcamy biegaczy do przyjazdu na imprezę wspólnie (ograniczając ilość samochodów), miejsce startu jest łatwo dostępne za pomocą komunikacji miejskiej
- Współdzielenie - wykorzystujemy wielokrotnie, podczas organizowanych przez nas imprez posiadaną infrastrukturę i sprzęt (stoły, krzesła, namioty, reklamy)
- Wolontariat - angażujemy w wolontariat młodzież szkolną, lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe (pracują w biurze zawodów, na punktach żywieniowych na trasie, w strefie start/meta)
- Energia - impreza odbywa się w ciągu dnia na świeżym powietrzu, ograniczamy użycie sztucznego światła
- Woda - racjonalizujemy zużycie wody, zamawiając ilości niezbędne dla zawodników
- Hałas - impreza nie jest uciążliwa pod względem hałasu
- Jakość powietrza - bieg odbywa się ulicami miasta przy ruchu zamkniętym dla pojazdów

Projekt Every Can Counts (Każda Puszka Cenna) powstał, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem - w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy aktywnego wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii a jej sukces spowodował, że została rozszerzona na inne kraje m.in Austrię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Rumunię i Węgry,  a od 2017 roku również Polskę. Po więcej informacji zapraszamy na www.kazdapuszkacenna.pl.