PGE 9. BSJ Regulamin nagród

PGE 9. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA - REGULAMIN NAGRÓD
PÓŁMARATON

1. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwszych sześć zawodniczek na mecie półmaratonu.

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

750 PLN

750 PLN

2 miejsce

600 PLN

600 PLN

3 miejsce

500 PLN

500 PLN

4 miejsce

400 PLN

400 PLN

5 miejsce

300 PLN

300 PLN

6 miejsce

200 PLN

200 PLN


2. Nagrody pieniężne w kategorii Najlepszy Polak i Najlepsza Polka otrzymuje pierwszych sześciu Polaków i pierwszych sześć Polek na mecie półmaratonu:

 

NAJLEPSZY POLAK

NAJLEPSZA POLKA

1 miejsce

750 PLN

750 PLN

2 miejsce

600 PLN

600 PLN

3 miejsce

500 PLN

500 PLN

4 miejsce

400 PLN

400 PLN

5 miejsce

300 PLN

300 PLN

6 miejsce

200 PLN

200 PLN


3. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN za ustanowienie rekordu trasy: 1:05.37 dla mężczyzn i 1:16.25 dla kobiet.
4. Organizator przewiduje bonusy pieniężne dla zawodników, którzy osiągną określone wyniki na mecie:
     - za wynik poniżej 1:06.00 – 200 PLN
     - za wynik poniżej 1:07.00 – 100 PLN
5. Organizator przewiduje bonusy pieniężne dla zawodniczek, które osiągną określone wyniki na mecie:
     - za wynik poniżej 1:18.00 – 200 PLN
     - za wynik poniżej 1:19.00 – 100 PLN
Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody pieniężnej na rzeczową o podanej w tabelach wartości.
7. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody pieniężne:
I miejsce – 200 PLN, II miejsce – 150 PLN, III miejsce – 100 PLN.
Klasyfikacje wiekowe w półmaratonie:
1) K-20, M-20: Kobiety, Mężczyźni od 2000 r. do 1989 r.
2) K-30, M-30: Kobiety, Mężczyźni od 1988 r. do 1979 r.
3) K-40, M-40: Kobiety, Mężczyźni od 1978 r. do 1969 r.
4) K-50, M-50: Kobiety, Mężczyźni od 1968 r. do 1959 r.
5) K-60, M-60: Kobiety, Mężczyźni od 1958 r. do 1949 r. .
6) K-70, M-70: Kobiety, Mężczyźni od 1948 r. i starsi.
8. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
9. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w pozostałych kategoriach: Najlepszy Polak/Polak, Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
10. Pierwszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Wózki Aktywne/Pozostali Niepełnosprawni otrzymują pamiątkowe puchary.
11. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.
12. Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka otrzymują roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez firmę Euroschool.
13. Mistrz Ostatniej Prostej osobno w kat. kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN oraz pamiątkowy puchar.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

BIEG NA 5 KM

 1. Nagrody pieniężne w biegu na 5 km otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwsze sześć zawodniczek na mecie biegu.

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

350 PLN

350 PLN

2 miejsce

300 PLN

300 PLN

3 miejsce

250 PLN

250 PLN

4 miejsce

200 PLN

200 PLN

5 miejsce

150 PLN

150 PLN

6 miejsce

100 PLN

100 PLN 


 2. Nagrody pieniężne w kategorii Najlepszy Polak i Najlepsza Polka otrzymuje pierwszych sześciu Polaków i pierwszych sześć Polek na mecie biegu.

 

NAJLEPSZY POLAK

NAJLEPSZA POLKA

1 miejsce

350 PLN

350 PLN

2 miejsce

300 PLN

300 PLN

3 miejsce

250 PLN

250 PLN

4 miejsce

200 PLN

200 PLN

5 miejsce

150 PLN

150 PLN

6 miejsce

100 PLN

100 PLN

3. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 300 PLN za ustanowienie rekordu trasy: 14.18 dla mężczyzn i 16.00 dla kobiet.
4. Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.
5. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody pieniężne:
I miejsce – 150 PLN, II miejsce – 100 PLN, III miejsce – 50 PLN.
Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 km:
1) K do 19 l., M do 19 l.: Kobiety, Mężczyźni od 2006 r. do 1999 r.
2) K 20-29, M 20-29: Kobiety, Mężczyźni od 1998 r. do 1989 r.
3) K 30-39, M 30-39: Kobiety, Mężczyźni od 1988 r. do 1979 r.
4) K 40-49, M 40-49: Kobiety, Mężczyźni od 1978 r. do 1969 r.
5) K 50-59, M 50-59: Kobiety, Mężczyźni od 1968 r. do 1959 r.
6) K 60-69, M 60-69: Kobiety, Mężczyźni od 1958 r. do 1949 r.
7) K-70, M-70: Kobiety, Mężczyźni od 1948 r. i starsi.
6. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
7. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w pozostałych kategoriach: Najlepszy Polak/Polak, Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
8. Pierwszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Wózki Aktywne/Pozostali Niepełnosprawni otrzymują pamiątkowe puchary.
9. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.
10. Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka otrzymują 3-miesięczny karnet na zajęcia crossfit i TRX ufundowany przez G4.
11. Mistrz Ostatniej Prostej osobno w kat. kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN oraz pamiątkowy puchar.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

 

 

MARSZ NORDIC WALKING

1. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w kategorii generalnej otrzymuje pamiątkowe puchary.
2. Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.

 

BIEGI DZIECIĘCE

1. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary w biegach dziecięcych na poszczególnych dystansach otrzymuje pierwszych trzech chłopców i pierwsze trzy dziewczęta na mecie danego biegu.
2. Klasyfikacje wiekowe w biegach dziecięcych:
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 5-6 lat - 200 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 7 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 8 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 9 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 10 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 11-12* lat - 900 m
 O klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia dziecka.