VIII BSJ Regulamin nagród

PGE VIII BIEG SIEDLECKIEGO JACKA - REGULAMIN NAGRÓD
PÓŁMARATON

1. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwszych sześć zawodniczek na mecie półmaratonu.

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

750 PLN

750 PLN

2 miejsce

600 PLN

600 PLN

3 miejsce

500 PLN

500 PLN

4 miejsce

400 PLN

400 PLN

5 miejsce

300 PLN

300 PLN

6 miejsce

200 PLN

200 PLN


2. Nagrody pieniężne w kategorii Najlepszy Polak i Najlepsza Polka otrzymuje pierwszych sześciu Polaków i pierwszych sześć Polek na mecie półmaratonu:

 

NAJLEPSZY POLAK

NAJLEPSZA POLKA

1 miejsce

750 PLN

750 PLN

2 miejsce

600 PLN

600 PLN

3 miejsce

500 PLN

500 PLN

4 miejsce

400 PLN

400 PLN

5 miejsce

300 PLN

300 PLN

6 miejsce

200 PLN

200 PLN


3. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN za ustanowienie rekordu trasy: 1:05.37 dla mężczyzn i 1:16.25 dla kobiet.
4. Organizator przewiduje bonusy pieniężne dla zawodników, którzy osiągną określone wyniki na mecie:
     - za wynik poniżej 1:06.00 – 200 PLN
     - za wynik poniżej 1:07.00 – 100 PLN
5. Organizator przewiduje bonusy pieniężne dla zawodniczek, które osiągną określone wyniki na mecie:
     - za wynik poniżej 1:18.00 – 200 PLN
     - za wynik poniżej 1:19.00 – 100 PLN
Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody pieniężnej na rzeczową o podanej w tabelach wartości.
7. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody pieniężne:
I miejsce – 200 PLN, II miejsce – 150 PLN, III miejsce – 100 PLN.
Klasyfikacje wiekowe w półmaratonie:
1) K-20, M-20: Kobiety, Mężczyźni od 1999 r. do 1988 r.
2) K-30, M-30: Kobiety, Mężczyźni od 1987 r. do 1978 r.
3) K-40, M-40: Kobiety, Mężczyźni od 1977 r. do 1968 r.
4) K-50, M-50: Kobiety, Mężczyźni od 1967 r. do 1958 r.
5) K-60, M-60: Kobiety, Mężczyźni od 1957 r. do 1948 r. .
6) K-70, M-70: Kobiety, Mężczyźni od 1947 r. i starsi.
8. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
9. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w pozostałych kategoriach: Najlepszy Polak/Polak, Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
10. Pierwszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Wózki Aktywne/Pozostali Niepełnosprawni otrzymują pamiątkowe puchary.
11. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.
12. Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka otrzymują roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez firmę Euroschool.
13. Trzy najlepsze Siedlczanki otrzymują miesięczny karnet do siłowni Cud Miód, trzech najlepszych Siedlczan otrzymuje miesięczny karnet do Crossfit G4.
14. Mistrz Ostatniej Prostej osobno w kat. kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN oraz pamiątkowy puchar.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

BIEG NA 5 KM

 1. Nagrody pieniężne w biegu na 5 km otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwsze sześć zawodniczek na mecie biegu.

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

350 PLN

350 PLN

2 miejsce

300 PLN

300 PLN

3 miejsce

250 PLN

250 PLN

4 miejsce

200 PLN

200 PLN

5 miejsce

150 PLN

150 PLN

6 miejsce

100 PLN

100 PLN 


 2. Nagrody pieniężne w kategorii Najlepszy Polak i Najlepsza Polka otrzymuje pierwszych sześciu Polaków i pierwszych sześć Polek na mecie biegu.

 

NAJLEPSZY POLAK

NAJLEPSZA POLKA

1 miejsce

350 PLN

350 PLN

2 miejsce

300 PLN

300 PLN

3 miejsce

250 PLN

250 PLN

4 miejsce

200 PLN

200 PLN

5 miejsce

150 PLN

150 PLN

6 miejsce

100 PLN

100 PLN

3. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 300 PLN za ustanowienie rekordu trasy: 14.18 dla mężczyzn i 16.00 dla kobiet.
4. Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.
5. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody pieniężne:
I miejsce – 150 PLN, II miejsce – 100 PLN, III miejsce – 50 PLN.
Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 km:
1) K do 19 l., M do 19 l.: Kobiety, Mężczyźni od 2005 r. do 1998 r.
2) K 20-29, M 20-29: Kobiety, Mężczyźni od 1997 r. do 1988 r.
3) K 30-39, M 30-39: Kobiety, Mężczyźni od 1987 r. do 1978 r.
4) K 40-49, M 40-49: Kobiety, Mężczyźni od 1977 r. do 1968 r.
5) K 50-59, M 50-59: Kobiety, Mężczyźni od 1967 r. do 1958 r.
6) K 60-69, M 60-69: Kobiety, Mężczyźni od 1957 r. do 1948 r.
7) K-70, M-70: Kobiety, Mężczyźni od 1947 r. i starsi.
6. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
7. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w pozostałych kategoriach: Najlepszy Polak/Polak, Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
8. Pierwszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Wózki Aktywne/Pozostali Niepełnosprawni otrzymują pamiątkowe puchary.
9. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.
10. Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka otrzymują roczny karnet Siedlecka Karta Sportowa.
11. Trzy najlepsze Siedlczanki otrzymują miesięczny karnet do siłowni Cud Miód, trzech najlepszych Siedlczan otrzymuje miesięczny karnet do Crossfit G4.
12. Mistrz Ostatniej Prostej osobno w kat. kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN oraz pamiątkowy puchar.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN W BIEGU ULICZNYM NA 5 KM

1. Nagrody pieniężne w Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Biegu na 5 km otrzymuje pierwszych trzech zawodników na mecie biegu posiadających obywatelstwo polskie.
2. Wartości nagród: 

1 miejsce

1000,- zł

2 miejsce

700,- zł

3 miejsce

500,- zł

 3. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują oficjalne medale PZLA za udział w Otwartych Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Biegu Ulicznym na 5 km.

MARSZ NORDIC WALKING MISTRZOSTWA WSCHODU

1. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje pamiątkowe puchary:
Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn w Nordic Walking:
1) junior do 12 r. ż.: Chłopcy, Dziewczęta do 2005 r.
2) 13-29 l. Kobiety, Mężczyźni od 2004 r. do 1988 r.
3) 30-39 l. Kobiety, Mężczyźni od 1987 r. do 1978 r.
4) 40-49 l. Kobiety, Mężczyźni od 1977 r. do 1968 r.
5) 50-59 l. Kobiety, Mężczyźni od 1967 r. do 1958 r.
6) 60+ Kobiety, Mężczyźni od 1957 r. i starsi
2. Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.

BIEGI DZIECIĘCE

1. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary w biegach dziecięcych na poszczególnych dystansach otrzymuje pierwszych trzech chłopców i pierwsze trzy dziewczęta na mecie danego biegu.
2. Klasyfikacje wiekowe w biegach dziecięcych:
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 5-6 lat - 200 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 7 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 8 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 9 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 10 lat - 400 m
  - Dziewczęta i chłopcy w wieku 11-12* lat - 900 m
     (*dzieci urodzone po 27 sierpnia 2005 r.)