10 BSJ - Regulamin nagród

REGULAMIN NAGRÓD
10. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA

PÓŁMARATON

1. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwszych sześć zawodniczek na mecie półmaratonu.

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

1000 PLN

1000 PLN

2 miejsce

800 PLN

800 PLN

3 miejsce

600 PLN

600 PLN

4 miejsce

400 PLN

400 PLN

5 miejsce

300 PLN

300 PLN

6 miejsce

200 PLN

200 PLN

2. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN za ustanowienie rekordu trasy: 1:05.37 dla mężczyzn i 1:16.25 dla kobiet.
3. Organizator przewiduje bonusy pieniężne dla zawodników, którzy osiągną określone wyniki na mecie:
- za wynik poniżej 1:06.00 – 200 PLN
- za wynik poniżej 1:07.00 – 100 PLN

4. Organizator przewiduje bonusy pieniężne dla zawodniczek, które osiągną określone wyniki na mecie:
- za wynik poniżej 1:18.00 – 200 PLN
- za wynik poniżej 1:19.00 – 100 PLN

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody pieniężnej na rzeczową o podanej w tabelach wartości.
6. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody pieniężne: I miejsce – 200 PLN, II miejsce – 150 PLN,
III miejsce – 100 PLN.

Klasyfikacje wiekowe w półmaratonie:
1) K-20, M-20: Kobiety, Mężczyźni od 2001 r. do 1990 r.
2) K-30, M-30: Kobiety, Mężczyźni od 1989 r. do 1980 r.
3) K-40, M-40: Kobiety, Mężczyźni od 1979 r. do 1970 r.
4) K-50, M-50: Kobiety, Mężczyźni od 1969 r. do 1960 r.
5) K-60, M-60: Kobiety, Mężczyźni od 1959 r. do 1950 r. .
6) K-70, M-70: Kobiety, Mężczyźni od 1949 r. i starsi.

7. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
8. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach: Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
9. Pierwszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Wózki Aktywne/Pozostali Niepełnosprawni otrzymują pamiątkowe puchary.
10. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.
11. Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez SJO Euroschool oraz G4.
12. Mistrz Ostatniej Prostej osobno w kat. kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN oraz pamiątkowy puchar.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

 

BIEG NA 5 KM 

1. Nagrody pieniężne w biegu na 5 km otrzymuje pierwszych sześciu zawodników i pierwsze sześć zawodniczek na mecie biegu.

 

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

1 miejsce

600 PLN

600 PLN

2 miejsce

500 PLN

500 PLN

3 miejsce

400 PLN

400 PLN

4 miejsce

300 PLN

300 PLN

5 miejsce

200 PLN

200 PLN

6 miejsce

100 PLN

100 PLN


2. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 300 PLN za ustanowienie rekordu trasy: 14.18 dla mężczyzn i 16.00 dla kobiet.
3. Pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody pieniężne: I miejsce – 150 PLN, II miejsce – 100 PLN, 
III miejsce – 50 PLN.

Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 km:
1) K do 19 l., M do 19 l.: Kobiety, Mężczyźni od 2007 r. do 2000 r.
2) K-20, M-20: Kobiety, Mężczyźni od 1999 r. do 1990 r.
3) K-30, M-30: Kobiety, Mężczyźni od 1989 r. do 1980 r.
4) K-40, M-40: Kobiety, Mężczyźni od 1979 r. do 1970 r.
5) K-50, M-50: Kobiety, Mężczyźni od 1969 r. do 1960 r.
6) K-60, M-60: Kobiety, Mężczyźni od 1959 r. do 1950 r.
7) K-70, M-70: Kobiety, Mężczyźni od 1949 r. i starsi.

4. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
5. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
6. Pierwszy zawodnik i zawodniczka w kategorii Wózki Aktywne/Pozostali Niepełnosprawni otrzymują pamiątkowe puchary.
7. Nagradzani zawodnicy z miejsc 1-6 w kategorii OPEN i 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary.
8. Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez: Squash Box Siedlce, Gabinet Fizjoterapeutyczny ActiveTherapy oraz G4.
9. Mistrz Ostatniej Prostej osobno w kat. kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN oraz pamiątkowy puchar.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.

MARSZ NORDIC WALKING

1. Pierwszych trzech zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w kategorii generalnej otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gabinet Fizjoterapeutyczny ActiveTherapy.

BIEGI DZIECIĘCE

1. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe puchary w biegach dziecięcych na poszczególnych dystansach otrzymuje pierwszych trzech chłopców i pierwsze trzy dziewczęta na mecie danego biegu.
2. Klasyfikacje wiekowe w biegach dziecięcych:

  • Dziewczęta i chłopcy w wieku 5-6 lat - 200 m
  • Dziewczęta i chłopcy w wieku 7-8 lat - 400 m
  • Dziewczęta i chłopcy w wieku 9-10 lat - 400 m
  • Dziewczęta i chłopcy w wieku 11-12 lat - 900 m

O klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia dziecka.